Német vers- és prózamondó verseny

Deutsch ist schwer…
Ez volt a címe az egyik versnek, amely múlt szerdán hangzott el az idei német nyelvi vers-és prózamondó háziversenyén, ahol több mint 30 különböző korú lelkes diák szavalta el versét, vagy mondta el szövegét. Ahogy mondani szokták, ezen a versenyen mindenki nyert: Egyrészt, mert megtanult egy német nyelvi irodalmi szöveget, másrészt mert saját lámpalázát legyőzve vállalta a megmérettetést, és nem utolsó sorban azért, mert részt vett egy jó iskolai programon.
És nem állíthatnám persze, hogy ne lenne igaz az állítás: a német nyelv nehéz. Időnként tényleg az, de ez a délután is bizonyította, hogy egy kis energiabefektetéssel milyen szép sikereket lehet elérni.
Amint a régi közmondás is tartja: Ohne Fleiβ kein Preis.

Deutsch ist schwer..
Das war der Titel eines Gedichts, das vorigen Mittwoch am deutschprachigen Rezitationswettewerb dieses Jahres deklamiert wurde. Mehr als …begeisterte Schüler und Schülerinnen aus unterschiedlichen Altersgruppen haben an diesem Nachmittag das ausgewählte Gedicht oder den Prosatext rezitiert. Wie man sagt, an diesem Wettbewerb haben alle gewonnen: Einerseits, weil jeder einen deutschsprachigen literarischen Text gelernt hat, andererseits, weil jeder sein eigenes Lampenfieber bekämpfend die Herausforderung angenommen hat, gemessen zu werden, und nicht zuletzt, weil jeder an einem guten Schulprogramm teilgenommen hat.
Ich könnte mal nicht behaupten, es sei nicht wahr, daβ Deutsch eine schwere Sprache ist. Doch, manchmal ist es recht schwer, aber hier haben wir jetzt einen guten Beweis, welch einen schönen Erfolg man mit einem kleinen Energieeinsatz erreichen kann.
Wie das alte Sprichwort sagt : Ohne Fleiβ kein Preis.

írta: Cserti – Csapó Bernadett