Tájékoztatás ingyenes tankönyvellátásról és tankönyvosztásról – 2019/2020 tanév

Az 1265/2017 (V.29.) Kormányhatározat alapján minden 1. – 8. osztályos tanuló ingyen kapja a tankönyvcsomagot. A tankönyvosztás szeptember első hetében történik majd osztályszinten, az osztályfőnökök segítségével. Az 1. és 2. évfolyamon a gyerekeknek év végén nem kell visszaadniuk a tankönyveket. A 3. – 8. évfolyamon a tanulók az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek, munkatankönyvek kivételével – az iskolai könyvtár állományából kapják.

Ezért a tankönyvekbe:

  • Beleírni, aláhúzni nem szabad, tanév végén vissza kell őket hozni, távozás esetén velük el kell számolni.
  • A használhatatlanná vált, beleírt vagy elveszett könyvet a kölcsönzőnek kötelessége ugyanazzal a kiadvánnyal pótolni. Megrongálódás esetén a könyv beszerzése, és a könyvtárba való visszajuttatása a szülő feladata.
  • A tankönyvekben szerepelnie kell, hogy az adott tanévben ki használja, ezért átvételkor a tanulóknak a nevüket be kell írni a könyvek elejébe.
  • A térítésmentesen biztosított tankönyveket a tanuló köteles tanév végéig visszaszolgáltatni az iskolai könyvtárnak.
  • A könyvtári tankönyvek írásos átvételekor ezt a szabályzatot kötelezőnek ismeri el a tanuló.

Amennyiben a szülő lemond az ingyenes tankönyvek lehetőségéről, a tankönyveket önállóan beszerezheti az alábbi linken: https://webshop.kello.hu. Ebben az esetben kérjük ezt jelezni az iskolai könyvtárosnak. Az iskola által a tanuló részére megrendelt tankönyvek megtekinthetők a https://szuloifelulet.kello.hu oldalon.

Gyéresi Gabriella sk.
könyvtáros
e-mail: gyeresigabriella@gmail.com

Varga Éva sk.
intézményvezető