Az életből kiragadott pillanat – a vers

írta: Bereczkiné Fábián Mária

Versmondó versenyen mutathatták meg előadói készségüket, a vers iránti szeretetüket iskolánk alsó tagozatos diákjai.

Mától mosolyogni fogok! – mondta huncut, csibészes mosollyal az 1. osztályos Kovács Gergő az idei iskolai versmondó versenyen. És bizony mosolyogtunk, elámultunk, meghatódtunk mi nézők, ahogy hallgattuk a Két kiskakas, a Cipőfűzó, az Isten tengerén vagy éppen a Levegőt! című verseket az alsó tagozat kiválóan felkészült versmondóitól.

Petőfi, József Attila, Nemes-Nagy Ágnes, Szabó Lőrinc, Hamvas Béla klasszikus költők versei éppúgy elhangzottak az idei versmondó versenyen, mint Bartos Erika, Lackfi János, Erdős Virág vagy Nagy Bandó András, kortárs költők munkái.

A 3. évfolyam szervezésében megvalósuló rendezvényen 21 versmondó mérhette össze tudását. Az osztályok legjobb versmondói bátran kiálltak a nagyszámú közönség elé, hiszen osztálytársaik mind ott voltak, hogy drukkoljanak nekik.

Az esemény érdekes színfoltja volt, hogy két olyan kisgyermek előadását is meghallgathatták a jelenlévők, akik az Abaligeten rendezett megyei versmondó versenyen első illetve második helyezést értek el. Dombai Gábor 2.d osztályos tanuló első, míg Kűzdő Péter a 2. c-ből, második lett. Felkészítőjük Tiborczné Somogyi Éva volt.

A zsűri – Tiborczné Somogyi Éva katolikus hitoktató, Kölcsey-Gyurkóné Baka Sára a Kozármislenyi Művelődési Ház vezetője, Czinderné Banai Éva igazgató helyettes (1-2. évf.), és Varga Éva igazgató (3-4. évf.) – nem volt könnyű helyzetben, hogy meghozza döntését az első, második, harmadik helyezettekről. Rövid tanácskozás után végül kihirdették az eredményeket, külön értékelve az 1 – 2. és a 3 – 4. korosztályt.

Gratulálunk minden indulónak és díjazottnak!

Eredmények:

1 – 2. évfolyam

I. helyezett: Somodi Máté 2. c, felkészítője Rieger Nelli tanító
II. helyezett: Kovács Gergő 1.a, felkészítője: Jagerné Szigeti Ágnes és Tiborczné Somogyi Éva tanítók
III. helyezett: Orosz Lili 2. c, felkészítője: Rieger Nelli tanító

3 – 4. évfolyam

I. helyezett: Solymosi Júlia 3. b, felkészítője: Kardos Zsoltné
I. helyezett: Máthé Ferenc Péter 4.b, felkészítője: Szekeresné Borka Katalin
II. helyezett: Jubran Mirjam 4.b, felkészítője: Szekeresné Borka Katalin
III. helyezett: Khaksarian Mandala 4.c, felkészítője: Sutiné Lázár Emőke

Olvasó éj

Írta: Bereczkiné Fábián Mária

Lázas készülődéssel indult a péntek a negyedikesek számára. Egész nap csak az estére, sőt, az éjszakára tudtak csak gondolni. “Én már mindent összekészítettem! – mondta egyikük, Nekem még hajat kell mosnom, eltenni a plüsseimet – sorolta másikuk.”

Olvasó éj-re készülődtek a 4. évfolyamosok és hozzájuk csatlakozott még egy harmadikos osztály is. A nevezetes éjszakára Bosnyák Viktória: Klott Gatya ne fárassz! című könyvét kellett elolvasniuk a diákoknak, mivel ezen éjjelen e könyvhöz kapcsolódóan oldottak meg feladatokat.

Este fél körül kezdtek visszaérkezni az osztályaikba a gyerekek, matracokkal, kislámpákkal, könyvekkel, a már említett plüssökkel, fejlámpákkal, nassolni valókkal. A tantermek hálótermekké alakultak szép lassan, majd este 8-kor elindultak a csapatok, hogy végigjárják a 10 állomást a sötét iskolában. A morze titkosírástól kezdve a QR kódon át, a szólások párosításán keresztül, érdekesebbnél érdekesebb internetes, társasjátékos, jelmezbe öltözős, rímfaragós feladatok akadályán juthattak tovább a totóhoz, vagy éppen a szellemszobához a diákok. Sikítások, futkosások jelezték a csapatok aktuális lelkiállapotát, amelyet aztán a saját osztályukba való visszaérkezés, megbeszélés, diafilmvetítés és olvasás lassított le és csendesített el.

A szombat reggeli pakolás talán kicsit fáradtabb volt, mint máskor, de mindenki boldogan, nagy lelkesedéssel mesélt élményeiről az érte jövő anyukának, apukának.

Ők már tudják, hogy olvasni jó, de az Olvasó éj – még jobb!

Alapítványi ,,Batyus” Bál

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt rendezvényünkön!

Tájékoztatás tankönyvellátásról 2018/2019-es tanévre

Tisztelt Szülők!

Általános iskola 1-8. osztályában a tankönyvek ingyenesek.

1. és 2. osztályban minden tankönyv a tanulóknál marad, nem kell év végén semmit visszaadni.

3. osztálytól a tankönyvek könyvtári állományba kerülnek, azokat tanév végén vissza kell adni.

A munkafüzetekre és munkatankönyvekre ez nem vonatkozik, a tanulóknál maradnak.

A következő tanév tankönyvei a szülők részére kialakított www.szuloifelulet.kello.hu oldalon tekinthetők meg, névre szólóan, a diák rendelései menüpont alatt.

További kérdéseivel forduljanak bizalommal a tankönyvfelelőshöz az alábbi elérhetőségen:

Gyéresi Gabriella

email: gabigyeresi@gmail.com

tel.: 72-570-083/34 mellék

Fogadóórák – Felső tagozat

A felső tagozatos fogadóórák helyszíne és időpontja
2018. április 17-18.

  mikor terem
Ács Balázs szerda 22.
Antal Sándor Pálné szerda 6.
Baranyi József szerda 16.
Bondor Edit kedd 28.
Csaba Gergő szerda testnevelő tanári
Cserti-Csapó Bernadett szerda 3.
Fejes Mária kedd 4.
Gerentsérné Kovács Zsanett kedd 4.
Gombárné Nagyváradi Zsuzsanna kedd 20.
Hegedűs István Dezsőné szerda 4.
Hergertné Fischer Mónika szerda 13.
Jánosi Mónika kedd helyettesi iroda
Kalteneckerné Sámuel Edit szerda testnevelő tanári
Knoch Kornélia kedd 17.
Kollár Anita szerda informatika terem – 19.
Lőrincz Noémi kedd 14.
Mázsár Marietta kedd nyelvi tanári
Nyirati Orsolya szerda 17.
Ozváry Bernadett kedd fejlesztő terem
Polgár Tamás szerda 1.
Szabolcsi Marcell kedd 14.
Szörényi Edina kedd 25.
Takács Tamás kedd földrajz-biológia szertár
Tárai Nóra szerda 13.
Tarnóczi Tamás szerda testnevelő tanári
Tátrai Antal Jánosné kedd 18.
Tegze Hajnalka szerda 25.
Tiborczné Somogyi Éva kedd könyvtár
Töpfner Tímea szerda 14.
Varga Éva szerda igazgatói iroda
Varga István szerda testnevelő tanári
Vártokné Szabó Ágnes szerda testnevelő tanári

Tavaszköszöntő osztálykirándulás – 3c

Az igazi tavaszi időt kihasználva osztályunkkal a szünet utáni első napon tettünk egy ismeretterjesztő kirándulást.
Havasi László közreműködésével átismételtük az órákon tanultakat a víz élővilágáról, a vízi madarakról, a vízparti növényekről.
Kellemes délelőttöt tudhatunk magunk mögött.

3.c osztályos gyerekek, Gerencsérné Szánóczki Judit, Hegedűs Mónika(tanítók) Udvardy Enikő (főiskolai hallgató)

Tájékoztató leendő elsős gyerekek szülei számára

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Jelenleg játékos iskola előkészítő foglalkozásokat tartunk heti rendszerességgel azoknak a gyerekeknek, akik iskolánkba szeretnének iratkozni. Bepillantást kapnak az iskolai életbe, megismerkedhetnek a leendő tanító nénikkel, így már szeptemberben ismerős környezetbe érkeznek. Osztályfőnökök lesznek: 1.a Tímár Lilla, 1.b Szekeresné Borka Katalin, 1.c Sutiné Lázár Emőke.

Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.
(Szent-Györgyi Albert)

A választott mottó szellemének megfelelően pedagógiai munkánk középpontjában a gyerekek egész személyiségének és tudásának fejlesztése áll. Az alapkészségek fejlesztését és a képességek kibontakoztatását tekintjük elsődleges feladatunknak. Odafigyelő, szeretetteljes légkör kialakítására törekszünk, amelyben minden kisdiák az egyéni képességei szerint a legtöbbet tudja kihozni magából. Segítünk minden tanulónak, hogy megtalálja azt a területet, amelyben tehetséges, kiemelkedhet, és sikerélmény érheti. Oktató-nevelő munkánkban előtérbe helyezzük az életkornak megfelelő játékos, tevékenykedtető, tapasztalatszerzésen alapuló ismeretszerzést. Fontosnak tartjuk a hagyományos értékek átadását, úgy, mint becsület, őszinteség, felelősségvállalás, egymás iránti tisztelet, elfogadás.

Leendős első osztályos tanítók bemutatkozásai:

Amivel elsőseinket várjuk:

 • idegen nyelvként választható a német nemzetiségi vagy az angol nyelv
 • a Nemzeti Köznevelési Törvénynek megfelelően etika/hit és erkölcstan oktatás
 • mindennapos testnevelés
 • tehetséggondozás
 • hátránykompenzálás
 • délutáni napközis foglalkozás
 • szervezett szabadidős-osztály programok
 • könyvtár

Szakköreink:

 • angol nyelv
 • rajz
 • Madarász Suli
 • sportkör

„TANULVA SPORTOLNI – SPORTOLVA TANULNI”

Sikeresen szerepelünk a diák sportversenyeken szinte minden sportágban.
Együttműködünk a Janikovszky Éva Óvodával, a Kozármislenyi Sportegyesülettel, a Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvánnyal, valamint a Kozármislenyi Művelődési Házzal. Több közös programon veszünk részt a város civil szervezeteivel.

Szeretettel várunk minden leendő első osztályos gyermeket!

Varga Éva intézményvezető
Czinderné Banai Éva intézményvezető-helyettes
Tímár Lilla, Szekeresné Borka Katalin, Sutiné Lázár Emőke tanítók

TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEK ISKOLAI BEÍRATÁSA

Tanköteles az a gyermek, aki idén augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, és az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az óvoda és/vagy a Nevelési Tanácsadó igazolta.
Az iskola beiskolázási körzete: Kozármisleny, Lothárd, Pécsudvard, Szemely, Szőkéd, Birján.

A 2018/2019-ES TANÉVRE A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:
2018. április 12. 8.00-18.00 óráig
2018. április 13. 8.00-16.00 óráig

Helyszín: Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola,
Kozármisleny, Alkotmány tér 53.
Tel.: 72/570-083

A beiratkozásnál az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Gyermek TAJ kártyája
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás – óvodai szakvélemény
 • Szakértői vélemény, amennyiben az iskolaérettséget nevelési tanácsadás keretében vizsgálták
 • Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakvéleménye
 • Nem magyar állampolgár esetén regisztrációs kártya/tartózkodási kártya/állandó tartózkodási kártya

Az alábbi nyilatkozatok az iskola honlapjáról letölthetők:

Hirdetmény a gyermekek hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatban – Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye

Tisztelt Szülők!

A következő tanévre vonatkozó, hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, a Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye hirdetményét ajánlanánk szíves figyelmükbe.

A hirdetmény részleteiről a csatolmányban olvashatnak.

További információkkal kapcsolatban a Pécsi Egyházmegye elérhetőségei:

Hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos további információkról az OKTATÁS/HIT- ÉS ERKÖLCSTAN oldalon is olvashat.

Hirdetmény az általános iskolai felvételi eljárásról

Tisztelt Szülők!

A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának időpontja:

2018. április 12. (csütörtök) 08:00 – 18:00 között

2018. április (péntek) 08:00 – 16:00 között

 

A beiskolázással kapcsolatos hirdetmény további részleteiről a csatolmányban tájékozódhat.

2018 áprilisi befizetés, étlap

Tisztelt Szülők!

Az április havi (bölcsődei, óvodai, iskolai) étkezési díjak befizetése:

– 2018. március 21. (szerda) 7.00 – 17.00 óráig,

– 2018. március 22. (csütörtök) 7.00 – 17.00 óráig.

Pótbefizetés: 2018. március 26. (hétfő) 7.00 – 12.00 óráig.

Az étlap letölthető az Étkeztetés menüpont alatt.

Figyelem!

Étkezési díjakat kizárólag ezeken a napokon lehet befizetni!

A kedvezményes étkeztetésre csak az a gyermek jogosult, akinek az igazolása illetve szülői nyilatkozata leadásra kerül!

Óvodatitkár

A jesuli.hu a felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmaz, melyet a honlap használatával Ön tudomásul vesz. A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás