csütörtök, május 23, 2024

Határtalanul pályázat

 

 Kirándulás magyar emlékek nyomában Szlovéniában és Horvátországban

A Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola 45 hetedik és nyolcadik évfolyamos tanulója 2022. május 23-27. között öt felejthetetlen napot töltött Szlovéniában és Horvátországban. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett Határtalanul! programnak köszönhetően 4 655 000 Ft pályázati támogatás állt rendelkezésre a tanulmányi kirándulás megvalósításához.

Pályázati azonosító: HAT-KP-1-2021/1-000214

Célunk az volt, hogy a hetedik évfolyamon tanuló diákok számára lehetőséget teremtsünk arra, hogy bepillantva a határon túli magyarság mindennapjaiba megismerkedhessenek Szlovénia és Horvátország magyarlakta területeinek történetével, kulturális hagyományaival, jelenével, erősítve a tanulókban az összetartozás, nemzettudat érzését, segítve Szlovénia és Horvátország természeti és történelmi értékeinek felfedeztetésével a Kárpát-medencéről szerzett ismeretek elmélyítését.

Kirándulásunk főbb állomásai Lendva, Lendvavásárhely, Bántornya, Belatinc, Battyányfalva, Muraszombat, Pruj, Meribor, Rijeka, Abbázia és Zágráb voltak.

Kísérő pedagógusok voltak: Baranyi József, Cserti-Csapó Bernadett, Horváth László Norbert és Jánosi Mónika.

Szlovénia – Battyánfalva (Rakican) – Batthyány-kastély

Horvátország – Abbázia (Opatija) – a Lány sirállyal ikonikus szobor előtt


Kirándulás a magyarság nyomában Erdélyben

 

A Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola és a Pellérdi Általános Iskola 42 hetedik és nyolcadik évfolyamos tanulója 2022. május 9-13. között öt felejthetetlen napot töltött Erdélyben. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett Határtalanul! programnak köszönhetően 4 739 000 Ft pályázati támogatás állt rendelkezésre a tanulmányi kirándulás megvalósításához.

Pályázati azonosító: HAT-KP-1-2021/1-000510

 

A program célja a határon túli személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A tanulmányi kirándulás keretében a két baranyai intézmény tanulói az állam támogatásával tanulmányi kiránduláson vettek részt Románia magyarlakta területein, így személyes tapasztalatokat szereztek a külhoni magyarságról és a történelmi Magyarország emlékhelyeiről. A program a nemzetpolitikai célt fordította le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! nemzeti összetartozás operatív programja.

Kirándulásunk főbb állomásai Nagyszalonta, Nagyvárad, Királyhágó, Körösfő, Torockó, Szováta, Korond, Parajd, Gyergyószentmiklós, Gyilkos-tó, Békás-szoros, Farkaslaka, Szejkefürdő, Segesvár, Nagyszeben, Déva és Arad voltak.

Kísérő pedagógusok voltak: Györfi Erika és Tallósi Zoltán.FÉNYKÉPESSZÖVEGES SZAKMAI BESZÁMOLÓ

HAT-KP-1-2021/1-000214

Kirándulás magyar emlékek nyomában Szlovéniában és Horvátországban

 

A tanulmányi kirándulás első napján közel 200 km buszozás után 11 órakor már Lendvá1n voltunk. Először a lendvai várat látogattuk meg, ahol egy rövid kisfilmet tekinthettünk meg Lendváról, a Muravidékről, majd megnéztük a történeti kiállítást, mely bemutatja a lendvai magyarság történetét a Trianoni békeszerződésig. Ezután a diákok nagy lelkesedéssel csodálták a lepkegyűjteményt, a folyosón levő lapidáriumot és Zala György emlékkiállítását is.

Lesétálva a várból koszorúzással emlékeztünk meg Szent Istvánról, akinek szobra a Szent Katalin templom mellett áll.

A csodás időben megtekintettük a Makovecz Imre által tervezett Művelődési házat és színházat.

Sietnünk kellet, mert már vártak bennünket Lendvavásárhelyen (Dobrovnik) a Kétnyelvű Általános Iskolában, ahol sajnos a helyszínen derült ki, hogy az ottani járványügyi szabályok miatt nem találkozhatunk a hetedikes diákokkal. Ennek ellenére szerény ajándékcsomagunkat átadtuk, valamint az intézményvezető-helyettes egy ppt-formájában bemutatta nekünk a kétnyelvű oktatásban rejlő lehetőségeket és az intézmény programját. A diákok videóüzeneteiből megismerhettük az oktatás és a hétköznapok felhőtlenebb és nehézségekkel teli oldalát is. A dobronaki iskolában tett látogatásunk során megismerkedhettek diákjaink a szlovén iskolarendszer sajátosságaival. A beszélgetés során kiderült, hogy egyik kísérő kollégánk egy néptáncos találkozó alkalmával együtt táncolt a ppt-t bemutató kolléganővel – így a későbbi találkozás reményében váltunk el. Látogatásunk után betértünk még a 2006-ban megnyílt Dobronoki György-ház udvarára, ahol helytörténeti és néprajzi gyűjtemény tekinthető meg.

Lendvavásárhely után a 7 km-re levő Bántornyára utaztunk. Jó volt megpihenni a Szűz Mária-templom hűs hajójában, ahol idegenvezetőnk részletesen bemutatta a Szent László-legendát ábrázoló freskókat, amelyet Aquila János festett.

Innen Selo (Tótlak, Nagytótlak) volt a következő úticélunk, ahol a Szent Miklós körtemplomot és a Szűz Mária-templomot tekintettük meg. Mindkét templom belső tereit ugyanaz az Aquila János festette ki, aki Magyarországon a veleméri templom freskóit is megalkotta, és a bántornyai templom Szent László- freskóit festette Az Árpád-kori rotunda mellett megpihentünk, hogy erőt gyűjtsünk a következő rövid utazáshoz.

A nap a végéhez közeledett, de még megnéztük Kapornakon a környék egyik legszebb épületében, a Skerlák-féle házban az őrségi emberek életét bemutató Kapornaki Helytörténeti és Néprajzi Gyűjteményt. Ez után már csupán a szálláshelyünkre utaztunk.

A második napot kastélyok látogatásával kezdtük. Belatincban a Zichy-várkastélyt –Batthyányfalván (Rakičan) a Batthyány-kastélyt – Muraszombaton (Murska Sobota) pedig a Szapáry-kastélyt és a muraszombati Szent Miklós római katolikus templomot látogattuk meg.

Mindannyian vártuk már, hogy a csodaszép májusi időben Ptuj várába felsétálhassunk, ahol idegenvezetőnk felidézte a busójárás hagyományát, mely hagyomány összeköti a várost Moháccsal.


1Piros színnel jelöltük a Kárpát-medencei Bakancslistán és/vagy Rákóczi nyomában – Kárpát-medence útikönyvben szereplő helyszíneket

 

Ezután indultunk Mariborba, ahol a város megtekintése után lesétáltunk a Dráva partjára és Petőfi Sándor: A Dráván Marburgnál című költeményét mondta el az egyik diákunk.

A harmadik napon hosszú utazás állt előttünk, mely során Csáktornyára utaztunk, ahol megszületett Zrínyi Miklós legismertebb műve, a „Szigeti veszedelem” című verses eposz, és itt hunyt el 1664. november 18-án egy vadkanvadászat közben kapott halálos sebe miatt, máig tisztázatlan körülmények között a szerző. Miután megemlékeztünk a Zrínyiekről, a varasdi várnál álltunk meg egy rövid pihenőre és sétára, majd újabb magyar hős nyomába indultunk. Senj (Zengg) városában, Jurisics Miklós szülőhelyén álltunk meg egy kis megemlékezés erejéig. Jurisics mellszobra a városháza közelében látható. Ezen a napon a sok utazás végén tengerparti szálláshelyünk Kraljevicában minden fáradtságot feledtetett.

A negyedik napunk a Tengermellék magyar emlékeinek felkutatásával telt. Fiume városában a halpiac megtekintése után sétát tettünk a hullámtörő gáthoz, megcsodáltuk az Adria-palotát, majd megtekintettük a Hauszmann Alajos tervei alapján készült villát, amely egykor Gróf Batthyány Lajos nyaralója volt, ma pedig tengerészeti kiállításnak ad helyet. Ez után utaztunk Abbáziába, ahol végigsétálunk a százéves sétányon, a Lungomaren, ahonnan csodás a panoráma a Kvarner-öbölre. Ezt a 12 km hosszú parti sétányt az Adria egyik legszebb sétányának tartják – és mi sem csalódtunk. A sétány mentén helyezkednek el a város legpatinásabb épületei – igazi századfordulós hangulatban telt el ez a napunk. Természetesen nem maradhatott el a közös fényképezkedés az ikonikus szoborral, a Leány sirállyal.

 Ötödik napunk hosszú (közel 400 kilométeres) utazással telt, melyet csupán egyszer szakítottunk meg hosszabb időre Zágrábban, Horvátország fővárosában. Itt tettünk egy óvárosi sétát, mely során érintettük a Kaptol dombon a híres Szent István-székesegyházat, amelyet Szent László királyunk alapított. Továbbhaladunk a Dolacon, a zöldség- és virágpiacon keresztül – ahol számos árus magyar szóval üdvözölt bennünket és társalgott a gyerekekkel. Ezután a Kőkapun át a Gradecre, a Szent Márk- templomhoz, az Országgyűlés épületéhez és a Báni palotához látogattunk el, majd Alsóváros központjába, a Jelasics térre érkeztünk, ahol megemlékezünk az 1848-49-es szabadságharcról.

Tanulóink számtalanan élménnyel és tudással gyarapodva térhettek haza a tanulmányi kirándulásról a Határtalanul! pályázat nyújtotta lehetőségeknek köszönhetően.

Szlovénia – Lendva – a koszorú elhelyezése a Szent István szobornál

 

Szlovénia – Lendvavásárhely – látogatás az iskolában

Szlovénia – Lendvavásárhely – Dobronoki György – ház

 

Szlovénia – Bántornya – Szűz Mária-templom

Szlovénia – Selo – pihenés a rotunda tövében

Horvátország – Zágráb – Jelasics-tér