kedd, július 23, 2024

EFOP-4.1.2-17 ,,Iskola a központban – központ az iskolában”

EFOP-4.1.2-17 ,,Iskola a központban – központ az iskolában”

 

 

 

 

 

 

Megkezdődött a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.2-17 kódszámú, „Iskola a központban – központ az iskolában” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére. A támogatás összege 654,92 millió forint.

 

A projekt átfogó célja az intézmény infrastrukturális fejlesztése révén a tanulók hátránykompenzációjának elősegítése, eszköz- és módszertani fejlesztések, valamint a minőségi oktatás megteremtése és elérhetőségének biztosítása minden tanuló számára, különös figyelmet fordítva a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra. Az épület bővítésével és felújításával biztosítható a magas színvonalú, kényelmi szempontokat is előtérbe helyező oktatás megvalósítása.

A beruházás során új tantermek és szaktantermek (földrajz-biológia, fizika-kémia, ének-zene-dráma-rajz, technika) épülnek a hozzájuk tartozó szertárakkal, valamint új közösségi terek is létrejönnek. A jelenleginél nagyobb étkező, melegítő konyha, tankonyha épül a szükséges tároló helyiségekkel és egy önálló gazdasági bejárattal. Kialakításra kerül egy megfelelő méretű nevelőtestületi szoba, ahol minden kolléga „helyre” talál. A titkárság áthelyezésre kerül. Megoldódik a karbantartó helyiség problémája is. Bővülnek a női és férfi vizesblokkok mind a tanulók, mind a pedagógusok számára. Újjáépül több tanterem, kiszolgáló tér, helyiség. Mindezek mellett sor kerül a játszóudvar és a sportudvar bizonyos részeinek felújítására. Játszóeszközök elhelyezése, parkosítás is szerepel a tervek között. Az új épületrész építése, a meglévő épületrészek átalakítása, felújítása során kiemelt szempont a modern tanulási környezet kialakítása, mely magában foglalja a korszerűbb, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó bútorzat biztosítását, illetve a szükséges fejlesztő- és infokommunikációs eszközök beszerzését. Az építési beruházáson felül a jelenlegi eszközpark megújítása szintén jelentősen hozzájárul a célok eléréséhez.

A projekt hosszú távú célja a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása, amely által minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhetnek a tanulók. Az infrastrukturális fejlesztés nemcsak a diákok környezetét teszi szebbé, hanem a jobb tanulmányi eredményekhez is hozzájárul. Ez fokozza az iskolai munka eredményességét, az inkluzív oktatást, és emeli az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 01 – 2020. augusztus 31.

A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00020


 

 

 

 

 

 

Lezárult az „Iskola a központban – központ az iskolában. A Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében.

 


A Pécsi Tankerületi Központ az EFOP-4.1.2-17 kódszámú, „Iskola 2020” című felhívásra benyújtott pályázatával 654,71 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 28,23 millió forint többlettámogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére. A projekt megvalósításához Magyarország Kormánya 104,83 millió forint többletforrást biztosított. Az infrastrukturális beruházás így összességében 787,77 millió forintért valósulhatott meg.

 

A meglévő iskola összességében egy közel 1200 négyzetméteres épületrésszel bővült. Az új épületszárny földszintjén kapott helyet az étkező, két szaktanterem, egy tanterem, valamint több, földszinti főfunkciókat kiszolgáló helyiség: melegítőkonyha, szertárak, vizes blokkok, közlekedő terek. A bővítmény emeletén kialakításra került két további szaktanterem, egy tanterem, egy tankonyha és több kiszolgáló helyiség.

Az átalakítási és a felújítási munkák a meglévő épületben összesen csaknem 3000 négyzetméteren valósultak meg: a földszinten a megszűnő étkező és melegítőkonyha helyén tantermek létesültek, átalakult a tanári, az emeleten megtörtént a számítástechnika szaktanterem felújítása, az épület északnyugati részén átépültek a tetőtéri tantermek. A külső munkák részeként megújult az iskolaudvar és a belső udvar is.

Az infrastrukturális beruházás során korszerű, a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodó bútorzat, valamint a modern tanulási környezet biztosítása érdekében szükséges fejlesztőeszközök beszerzése is megvalósult 57 millió forint értékben.

A pályázat megvalósulásával több mint 700 diák tanulási körülményei javultak.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 01 – 2022. április 30.
A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00020
A támogatás teljes összege: 787.767.421.- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

A projektről bővebb információ a pecs@kk.gov.hu e-mail címen kérhető.